Visste du detta om flaggor…

Standar kan betyda detsamma som en mindre fana som från 1600-talet och framåt blev benämningen på rytteriets fälttecken. Sådana standar är kvadratiska, omgivna av en tyngre frans och fastsatta direkt på standarstången.

Flaggspel

Flaggspel, anordning avsedd för hissande av flagga på fartyg. Ordet spel är i detta sammanhang närmast kopplat till betydelsen vinsch. Flaggspel förekommer ofta i form av en stång i akterstäven på ett fartyg, avsedd för fartygets nationsflagga. På större fartyg kan det även förekomma flaggspel i form av en gösstake. Stor flaggning kallas ofta felaktigt för flaggspel.Gös och gösstake

Gös, flagga förd på gösstake i förstäven på ett fartyg. Gös hissas och halas samtidigt som fartygets nationsflagga och förs endast då fartyget är förtöjt eller ligger till ankars. Gös brukas huvudsakligen på örlogsfartyg (örlogsgös) men förekommer även på handelsfartyg. Den är ovanlig på fritidsbåtar.

Den svenska örlogsgösen har samma utseende som örlogsflaggan, men är mindre än denna. Svenska handelsfartyg använder ofta rederiflagga eller vapenflagga för hemmahamnen.


Stor flaggning

Stor flaggning, även kallat flaggning över topp, bruket att vid högtidliga tillfällen, på ett fartyg, hissa samtliga signalflaggor från för till akter via mast-topparna. Signalflaggorna kopplas ihop i följande ordning: A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N osv. Vid behov kan flera signalserier kopplas efter varandra. Om så är möjligt, hissas även nationsflaggor på samtliga mast-toppar, motsvarande liten flaggning. Signalflaggorna hålls hissade endast då akterflaggan är hissad. De bör hissas efter och halas före akterflaggan, alternativt samtidigt som denna. Stor flaggning förekommer vanligtvis endast då fartyget ligger förtöjt.


Liten flaggning

Liten flaggning, bruket att vid vissa högtidliga tillfällen, på ett fartyg, förutom akterflagga hissa nationsflaggor på samtliga masttoppar.


 Är du i flagg-branschen?
 Annonsera på flaggor.org
 Läs mer »
Fler länkar